Vznik Valíme se ..., o.s.

Dne 2.10.2007 vzniklo, registrací na Ministerstvu vnitra ČR, občanské sdružení
Valíme se ..., o.s..


Hlavním cílem našeho spolku je organizování, nabízení a poskytování volnočasových programů a aktivní zapojení co nejširších vrstev obyvatelstva v jejich rámci.

Členy spolku jsou organizátoři a autoři soutěžní hry Valíme se Karvinou. Již dnes pro vás připravujeme další aktivity, o kterých vás budeme s předstihem informovat.